Thursday, April 13, 2017

Stukjes tekst uit DE WIJSHEID VAN BUCKMINSTER FULLER vertaald en edited in Nederlands.


De magnitude van monetaire rijkdom
wordt bepaald door de hoeveelheid
gezonde adequate en regeneratieve
huidige en toekomstige dagen van de weinige gelukkige,
wiens levensonderhoud en accommodaties door de
dodelijke intercompetieve sovereine staten,
transnationale bedrijven, cartels en anarchistische kapitalen,
gezamenlijk de metafysische,
en fysieke grondstoffen van de planeet,
hebben georganiseerd,
om ons te voorzien
en tegelijkertijd een groot deel,
af te wenden
van de evolutionair-gerealiseerde toenames,
in wetenschappelijke en technische mogelijkheden,
in exclusieve geldmakerij voor de weinige
en in gewapende bescherming
van het individuele belang.

ECHTE RIJKDOM wordt bepaald
door de mate waarin de effectiviteit
van gerealiseerde monetaire rijkdom
verdubbeld kan worden,
door volledige intercooperatieve inspanningen
van de gehele mensheid,
als ze hun wereldwijde gecombineerde
fysieke en metafysische middelen beschikbaar stellen
(wat praktisch haalbaar is,
op elk moment
door steeds toenemende en verbeterde technische efficïentie)
en deze oneindig te investeren
in directe en exclusieve
ondersteuning en accommodatie beschikking
voor al het menselijk bestaan.

----------------------------------------------------------------


Mijn intentie is als volgt:

Een wereldwijde georganiseerde initialisering,
van een exclusieve dienstgerichte industrie.
Wiens oneindige mogelijkheden,
de mensheid zal bevrijden,
uit de constante "Ik moet werken voor mijn geld, anders verdien ik het niet om te leven, MENTALITEIT.

Mijn wereldregering gaat een gigantische industriële onderneming initïaliseren,
die de mensheid zal bevrijden uit de cirkel van zelfonderhoud.

Afrika gaat jonken

--------------------------------------------------------------------------------------------

We komen er elke keer achter,
dat alles wat we willen doen,
we altijd al konden doen
en dat niks ons kan tegenhouden
als we ons ertoe zetten.

Kies maar.
de mensheid stond op het punt om te ontdekken dat alles
dat wat het ook moet doen,
het altijd al kan doen,
en daar helemaal geen geld voor nodig heeft.
En dat dat eigenlijk het enigste is,
wat het moet doen.

industriële productie

escalerende effectiviteit
herinvesteringen in technologischh en metafysisch inzicht,
en dit allemaal
zal het compleet en volslagen stom doen lijken,
elke economische drang,
om te verkopen of bezitten,
en tegelijkertijd..

een

groot

economische gerealiseerde exponentieel accelererende toename

Monday, April 10, 2017

Ik ben een steen.

Weet je waarom?

Omdat ik heel boos ben maar de woedde niet kwijt kan.
Net zoals stenen.

Alle stenen van de wereld zijn heeeeel boos op de mensheid.
Teleurgesteld zelfs.

Kijk deze twee plaatjes hieronder maar dan zie je wat ik bedoel:

Zo ziet de mensheid eruit:

de ene helft is uitgemergeld en heeft geen energie meer en wordt opgegeten door dieren.

Kijk die kraai in de achtergrond maar.


En de andere helft van de mensheid  heeft dit soort onzin als centraal punt in het leven gesteld:
Daarom heeft de ruimtevaart mij altijd al aangetrokken.

Weet je waarom?

Toen de astronauten op de maan stonden was er geen mongool of doodgehongerde baby in een krater. Nee, er waren alleen maar stenen, sterren en een miljard kilometer verderop de aarde. Die aarde, die toen met radio communiceerde met de jongens op de maan in ruimtepakken, die stenen in hun handen hadden en zich kapotlachten toen ze struikelden.Deze video is dan ook een mooie metafoor voor de mensheid.
Want net zoals de onhandigheid van deze astronauten, zo ook is de mensheid onhandig op zijn eigen thuisplaneet en kan die alleen maar struikelen.Stenen liegen niet.

Stenen liegen niet.
En ze lullen ook niet de hele dag.
Want praten ben ik wel een beetje klaar mee.
Ik wordt al gek van mezelf, laat staan dat er nog meer mensen bij komen die chaos in mijn hoofd maken.
Ik heb maar 1 vriend op deze planeet.
En dat zijn de stenen.
Stenen oordelen niet.
Ben ik ook wel een beetje klaar mee,
doet de mensheid al zijn hele geschiedenis.
Heeft tot allerlei rare en ellendige situaties geleidt.
En terwijl de mensheid zichzelf kapotgebombardeerd heeft verduren de stenen alles.
Stenen kunnen ook geen kanker krijgen.
Mensen wel.
Maar mensen zijn dan ook uitermate geschikt om overal problemen te veroorzaken.

Het was de mens die de steen gebruikte om andere mensen te stenigen. En toen de steen daar op de grond lag besmeurd met bloed dacht de steen helemaal niks. Want alleen de mensheid kon zulke gedachten hebben om dat te doen.

Toen de koolmijnen instorten en de stenen de mensen in duisternis bracht was het de steen die de mens het besef bijbracht dat ze best wel zielig zijn. En het was de steen die ervoor zorgde dat de reddingsoperaties de mensen bijeenbracht.

Toen ik voor het eerst stenen begon te schilderen had ik er helemaal geen idee achter. Er was alleen maar woedde en frustratie.

Ik had ook helemaal geen zin meer om moeilijk te gaan doen over de wereld via kunst. De stenen zijn voor mij een rustplekje om me niet meer met de planeet te bemoeien. En dat is opzichzelf al moeilijk genoeg want zoals ik zei, hoor ik de hele tijd een stem in mijn hoofd.

Toen ik aangesteld werdt als V.N. baas in 2026 nam ik bij de eerste grote vergadering mijn mooiste kei mee. En toen de mensen vroegen "wat moeten we doen?" zei ik: vraag het deze steen maar.
De leden van alle landen van de wereld keken naar de steen en ik zei: " Deze steen interesseert het niets jullie praktijken op deze aardbol." En daarmee werd de hele toon van de vergaderingen gezet.
En dat heb ik echt gedaan, want ik wilde de mensen eens even goed laten voelen wat ze nou allemaal aan het doen zijn.

Er moet helemaal geen ruimteschip komen uit de hemel die de mensheid gaan redden. Er moet geen messias komen die de mensheid zijn liefde en wijsheid deelt.

Wat de wereld nodig heeft is een hele grote steen, zo groot als een flatgebouw, die midden in de grote politieke centra's van de wereld verschijnt. Zo, midden op het plein temidden van de vlaggen van het V.N gebouw. Midden in Den Haag. In London, New York, Tokio, Beijing, enzovoorts. Het kan misschien wel een idee zijn voor een film.

Een film die de mensen misleidt. Dat we allemaal professoren en intellectuelen te zien krijgen die allemaal verklaringen hebben voor de stenen en er allemaal redenen achter zoeken. En dat er uiteindelijk helemaal geen reden voor is. Want het is gewoon een steen.
Hoe simpel kan het zijn? Duizenden papers en enquiries worden er geschreven en er wordt gedebatteerd en gediscussieerd en er ontstaan conflicten tussen de religieuzen en niet religieuzen, blablabla, je kent het wel het gelul.

Blijkt gewoon een steen te zijn.

Klaar ermee.