Thursday, April 13, 2017

Stukjes tekst uit DE WIJSHEID VAN BUCKMINSTER FULLER vertaald en edited in Nederlands.


De magnitude van monetaire rijkdom
wordt bepaald door de hoeveelheid
gezonde adequate en regeneratieve
huidige en toekomstige dagen van de weinige gelukkige,
wiens levensonderhoud en accommodaties door de
dodelijke intercompetieve sovereine staten,
transnationale bedrijven, cartels en anarchistische kapitalen,
gezamenlijk de metafysische,
en fysieke grondstoffen van de planeet,
hebben georganiseerd,
om ons te voorzien
en tegelijkertijd een groot deel,
af te wenden
van de evolutionair-gerealiseerde toenames,
in wetenschappelijke en technische mogelijkheden,
in exclusieve geldmakerij voor de weinige
en in gewapende bescherming
van het individuele belang.

ECHTE RIJKDOM wordt bepaald
door de mate waarin de effectiviteit
van gerealiseerde monetaire rijkdom
verdubbeld kan worden,
door volledige intercooperatieve inspanningen
van de gehele mensheid,
als ze hun wereldwijde gecombineerde
fysieke en metafysische middelen beschikbaar stellen
(wat praktisch haalbaar is,
op elk moment
door steeds toenemende en verbeterde technische efficïentie)
en deze oneindig te investeren
in directe en exclusieve
ondersteuning en accommodatie beschikking
voor al het menselijk bestaan.

----------------------------------------------------------------


Mijn intentie is als volgt:

Een wereldwijde georganiseerde initialisering,
van een exclusieve dienstgerichte industrie.
Wiens oneindige mogelijkheden,
de mensheid zal bevrijden,
uit de constante "Ik moet werken voor mijn geld, anders verdien ik het niet om te leven, MENTALITEIT.

Mijn wereldregering gaat een gigantische industriële onderneming initïaliseren,
die de mensheid zal bevrijden uit de cirkel van zelfonderhoud.

Afrika gaat jonken

--------------------------------------------------------------------------------------------

We komen er elke keer achter,
dat alles wat we willen doen,
we altijd al konden doen
en dat niks ons kan tegenhouden
als we ons ertoe zetten.

Kies maar.
de mensheid stond op het punt om te ontdekken dat alles
dat wat het ook moet doen,
het altijd al kan doen,
en daar helemaal geen geld voor nodig heeft.
En dat dat eigenlijk het enigste is,
wat het moet doen.

industriële productie

escalerende effectiviteit
herinvesteringen in technologischh en metafysisch inzicht,
en dit allemaal
zal het compleet en volslagen stom doen lijken,
elke economische drang,
om te verkopen of bezitten,
en tegelijkertijd..

een

groot

economische gerealiseerde exponentieel accelererende toename

No comments:

Post a Comment