Saturday, March 14, 2015

The Truth about Unlimited Economic Growth


Everyone says it is the Americans to blame. America america america america! I will fucking crazy about that word: Aammeiaka The Arabs have gone crazy! They are in deep shit. Because they have a sore sweaty back. The belly of America hangs draped over the back of Arabia and whispers in the ears of Arabia what to do. Give me oil whispers dirty fat america. Giiiiiiveeee!! The Arabs are devastatingly annoyed. And they are damn right. But the blame can not be entirely appropriated to America. Because the Arabs possess the secret elixir which can shake the american off but actually pretend they don't have... 

Let me explain here: Look, you know what it is: America is the big boy, who stepped out triumphantly and victorious from two World Wars. They have become a little arrogant, and now show off their muscles. And rightly so. Because they saved the world from a catastrophic moral downfall. That belly of theirs is now hanging in everywhere. Alas! The Arabs should not take it so personally. 

America will just pound whoemever he likes. America is still number one. You know why? Because the country is so new. It is only 200 years old. The people who settled America found an empty land, and this led to the realization of infinite economic growth. America bathes in the richness of a new continent. He is the child of the new world order. The new world order with the future in space. Give it some time and let them define themselves. And do not whine about that oil story. Because oil they need. America is young and still needs to grow. So let them have the oil! 

Okay, I'm being a little dishonest here, I like America very much, and you're right, America is very fat ... America is like a pig, a whale on dry who commands others and meanwhile drains the whole planet. I'm talking about their capitalism, the belief in democracy for the world, their power and the desire for endless economic growth. America is the world-eater. They eat the whole world! The Arabs don't take this too kindly! It is the catastrophic moral destruction! 

But if America now considers to step into space and continue to unleash their greed on the comets and asteroids and come back with thousands of billions of dollars in resources than they can at least afford to continue this way of life. Eat everything! It can and it is possible, because the place where I'm talking about is like the Treasure at the end of the rainbow. This mysterious place has revolved around the sun for billions of years and now  waits for us ... It is located on the edge of our solar system. There's ten thousand billion times more material than all the planets combined! I think you should take a peek at this little title below so you can agree as well as Googling and reading it so you are aware of the wealth that awaits us in space.

Mining the Sky: Untold Riches From The Asteroids, Comets, and Planets (Google that!)

We just need an initial investment to move that shit to Earth. And I know who is going to deliver.

The Arabs! Because they sit with their ass on the Treasure which holds the key to the door to space. You know what I'm talking about? Oil money of course!. But those Arab bastards are so focused on themselves that they spend all their money on Lamborghini's and skyscrapers. You see people!? The money and the opportunity is there but the vision is missing.

Be wise where you spend your money! That oil money is so important! You can see it as an energy loan from Earth to man. Soon, when oil is gone, we will no longer be able to make this investment at all.

I've said it a thousand times on this blog, we should go into space! The earth is doomed. Time is running out. We have to be quick.

Accept the greed of man! Because let's face it: what's not honorable about having all the wealth you could ever have? There is so much for everybody! Materialism into infinity! In a few hundred years the Earth is a park and the industry is then moved to space. America relaxes with a pipe attached to space enjoying the infinite supply of raw materials while the belly grows and the entire sun is consumed under a thick layer of fat.

Happy Birthday America! The year is 2312 and everyone can have everything he wants. You were right! - endless economic growth is indeed possible. And forget the story about sustainability because that's no longer needed.


Have a nice day!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Iedereen zegt dat het de schuld is van Amerika. Amerika amerika amerika amerika! Ik wordt goddomme helemaal gek van dat woordje: Aammeiaka!

De arabieren zijn gek geworden! Ze zitten in diepe crisis. Want ze hebben een zere zweterige rug. De buik van Amerika hangt gedrapeerd over de rug van Arabië te broeien. En Amerika fluistert in de oren van Arabië wat hij moet doen. Geef me olie fluistert de vieze dikke amerikaan. Geeeeef!! De arabieren ergeren zich helemaal kapot. En ze hebben gelijk. Maar de schuld kan niet geheel worden toegeëigend aan Amerika. Want de arabieren bezitten het geheime elixir wat de amerikaan van zich af kan schudden maar doen eigenlijk alsof ze het niet hebben.

Ik zal dit even toelichten:

Kijk, weet je wat het is: Amerika is de grote jongen, die triomfantelijk als overwinnaar uit twee wereldoorlogen stapte. Ze zijn een beetje hoogmoedig geworden en pronken nu met hun spierballen. En terecht. Want ze hebben de wereld gered van een catastrofale morele ondergang. Die buik hangt nu overal in. Helaas! Die arabieren moeten het niet zo kwalijk nemen. Amerika vindt het gewoon lekker om met die buik tegen iedereen aan te beuken.

Amerika staat nog steeds op nummer één. Weet je waarom? Omdat het land pas net nieuw is. Het is maar 200 jaar oud. De mensen die zich in Amerika vestigden troffen een leeg land aan en dit leidde tot het besef van oneindige economische groei. Amerika baddert in de rijkdom van een nieuw continent. Hij is het kindje van de nieuwe wereldorde. De nieuwe wereldorde met de toekomst in de ruimte. Geef het nu wat tijd dan kan het spelen en zichzelf definiëren. En zit niet zo te zeiken over dat olie verhaal. Want die olie hebben ze nodig. Amerika is jong en moet nog groeien. Dus laat ze die olie maar hebben! Jullie rijden toch ook in een auto? Loop dus niet zo te kankeren, of stap op je fiets!

Oké, ik gun Amerika wel erg veel, en je hebt gelijk, want Amerika is wel heel erg dik... Amerika is als een varken, een walvis op het droge die anderen commandeert en ondertussen de hele planeet leegzuigt. Ik heb het over hun kapitalisme, het geloof in democratie voor de hele wereld, hun macht en het verlangen naar oneindige economische groei. Amerika is de wereld-eter. Zij eten de hele wereld op! En dat vinden de arabieren helemaal niet leuk! Het is de catastrofale morele ondergang!

Maar als Amerika nou eens de ruimte in zou stappen en hun hebberigheid zouden botvieren op de kometen en asteroïden en terugkomen met duizenden miljarden dollars aan grondstoffen dan kunnen ze het zich tenminste veroorloven om nog op deze manier door te gaan. Alles opeten! Het kán en het is mogelijk, want de plek waar ik het over heb is als de schatkist aan het einde van de regenboog.

Deze mysterieuze plek wentelt al miljarden jaren om de zon en wacht op ons... Het ligt aan de rand van ons zonnestelsel. Daar is tienduizend miljard keer meer materiaal dan alle planeten bij mekaar! Ik denk dat je deze titel hieronder maar eens even goed moet googelen en doorlezen zodat je doordrongen wordt van de rijkdom die ons opwacht in de ruimte.

Mining The Sky: Untold Riches From The Asteroids, Comets, And Planets  ( jaaahaa google die maar is)


We hebben alleen een initiële investering nodig om die zooi naar ons toe te halen. En ik weet wie die gaat leveren.

De arabieren! Want zij zitten met hun reet op de schatkist waar de sleutel in zit tot de poort naar de ruimte. Weten jullie waar ik het over heb? Het geld van olie natuulijk. Maar die arabische klootzakken zijn zo op zichzelf gericht dat ze al hun geld spenderen aan lamborghini's en wolkenkrabbers. Zie je nou mensen!? Het geld en de mogelijkheid is er maar de visie ontbreekt. 

Wees verstandig waar je je geld aan besteedt! Dat oliegeld is zo belangrijk! Je kunt het zien als een energielening van de Aarde aan de mens. Binnenkort is alles op en zijn we helemaal niet meer in staat om deze investering te maken.

Ik heb het al duizend keer gezegd op deze blog, ga nou de ruimte in! De aarde is verdoemd. De tijd dringt. We moeten snel zijn. 

Accepteer de hebberigheid van de mens! Want zeg nou zelf: wat is er niet heerlijker dan alles te kunnen hebben wat je wilt hebben! Materialisme tot in de oneindigheid! Over een paar honderd jaar is de Aarde een park en de industrie is dan verplaatst naar de ruimte. Amerika ligt dan voor pampes met een infuus gekoppeld aan de ruimte te genieten van de oneindige toevoer van grondstoffen terwijl de buik groeit en de hele zon wordt weggewalst onder een dikke laag vet.

Happy birthday Amerika! Het jaar is 2312 en iedereen kan alles hebben wat hij wilt hebben. Je had gelijk amerika - oneindige economische groei is inderdaad mogelijk. En vergeet dat verhaaltje maar over duurzaamheid want das niet meer nodig. 


Fijne dag nog! 


No comments:

Post a Comment