Saturday, April 11, 2015

Piramid of Process


Voorbij een terugval naar Aarde ligt een oneindige uitbreiding in de ruimte. We hebben de aardbol bedekt in de vorige eeuw, en we zullen het zonnestelsel innemen in het volgende. Dit is de piramide van de processen die daarnaartoe leiden.

Beyond a regression to Earth lies the everlasting expansion into space. We have covered the globe in the last century and we will inhabit the solar system in the next. This is the piramid of proces that leads to that search.

No comments:

Post a Comment