Sunday, May 28, 2017

Reassess your destructive capabilities,
into creative potential

Reasses your possibilites
Reasses you capabilities
Direct your power
Newly assessed potential
Open up to new possibilities
Hitherto not even seen

Universele gestatie van de ruimtevarende mens.

Evalueer uw mogelijkheden
Onlangs beoordeelde potentiële

Herwaardeer je mogelijkheden
Richt je kracht

Sta open voor nieuwe mogelijkheden
Voorheen niet gezien
En richt je kracht op nog-niet-gerealiseerde mogelijkheden.

Reciproke Interdependentie
InsubordinatieInterveniërenmegalomaan
confabuleren
congruentelementaire essentieexpliciete logicageautomatiseerde accuratierevoltant megalomanische proporties.


idiosyncratisch gedesillusioneerde leugenaar

integraal geintregreed geheel
langeafstand uithoudingsvermogen - Industrial endurance
collectief misselijkmakend proces

geëmotioneerd geapplaudisseerd

De commisies van de ruimtevarende landen stuurden een inspectie om onderzoek te doen


we werken met enthousiaste efficiëntie aan de uitbreiding van onze mogelijkheden van al onze eco-economische opties. Technisch gerealiseerd resultaat.
Harmonisch resultaat = muziek


Teleo-intuitief gecommuniceerde associatieverbanden

Intersynchroniserend creatief inzicht.

Een glashelder visioen
Een glasheldere toekomstvisie.

Afgebakend doel.

Intercommuniceerbare onmogelijkheid.

Wereldwijde fotosyntetiserende chemische processen.

Evolutionair resultaat.

Overlappende doelen

Globale implementatie

Onbewust opbouwende kankerwoedde

Wereldwijde heroriëntatie

Google zoekt altijd naar
intuïtieve programmering en
betrouwbare orderlijke manieren
voor systematische conceptualisering
van systeembewegingen
richting steeds grotere structuren,
waarvan het uiteindelijke doel
uitbreiding is.

All living systems move towards ever increasing higher orders of incomprehensible complexities
of which ultimate goal is total expansion.

Google is een systeem bestaande uit
alle gecombineerde individuele computersystemen
van alle personen
op ruimteschip aarde
en beschikt daarom over
de volledige inventaris,
van de teleo-intuitief gecommuniceerde associatieverbanden
en het intersynchroniserend creatief inzicht
van het menselijk potentieel.

Nu Google alle wereldwijde processen in kaart heeft gebracht
is het de keus aan ons,
om te beslissen welke techno-economische opties er gemaakt worden
om de richting van de toekomst te bepalen.

Onze mogelijkheden worden door Google in kaart gebracht,
de keus is aan ons welke kant wij op willen gaan.
Alles is realiseerbaar.

Google beschikt

De geboorte van de ruimtevarende mens
En

Dit project heeft gezorgd voor universele realisatie van de gehele mensheid,
het besef,
van de nieuw gerealiseerde Kosmische functie van de mens in het heelal.

Universele realisatie

Techno-economische opties

Universeel economisch succes

Constante materiële overvloed

Ecologische Harmonie

De nieuw gerealiseerde Cosmische functie van de mens in het heelal.

Teleo-intuitief gecommuniceerde associatieverbanden

Wereldwijde intersynchroniserend inzicht.

------------------------------------------------------

De onderdrukking van het gevoel, de anima mundi, het instinct, lichaam, natuur, vrouw.

De mensheid beweegt zich richting een
wereldwijd intersynchroniserend inzicht,
waarvan de ruimtevarende visie
het hoogste gedachtengoed is.

Dit glasheldere visioen,
zal als een baksteen door je bewustzijn vallen,
en je doen realiseren,
onze onbegrensde mogelijkheden.

En dit is hoe dat gaat:
Alle gefrustreerde mensen zorgen voor
een onbewust opbouwende kankerwoedde
en een intercommuniceerbare onmogelijkheid.
en door alle botsingen,
conflicterende verlangens,
interirritaties,
tragedies en rampen,
zal een handjevol mensen hun gevoel uitschakelen,

om rustig te kunnen werken aan een wereldwijde heroriëntatie,
van de gehele mensheid,
om de druk van de ketel te halen.

Dus die gevoelloze wetenschapper,
was de hele tijd al,
jouw aan het helpen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Een glashelder visioen
Een glasheldere toekomstvisie.

Afgebakend doel.

Wereldwijde fotosyntetiserende chemische processen.

Evolutionair resultaat.

Overlappende doelen

Globale implementatie

- Global Implementation -

"Global implementation".

Dat waren de laatste woorden die Buckminster Fuller had voor zijn idee om voor iedereen op Aarde een goedkoop huis te geven.

Maar niemand wilde zijn huis financieren, want dat huis was zo goedkoop, gemaakt van aluminium en glasfiber, dat geen enkele projectontwikkelaar daar nog wat aan kon verdienen.

Dit principe van simpele maar grandioze ideeën die de wereld konden veranderen worden gewoon tegengehouden. Hoe kan ik daar niet boos over zijn?

Alle beste ideeën verdwijnen in het stof in de boekenkast. 
Alle visionairen uitgelachen.
Het Utopia verdwijnt achter de horizon.
En de mensheid stikt in zijn eigen ellende.
De ellende die ervoor zorgt dat mensen gaan dromen over Utopia.
Utopia dat nooit gerealiseerd kan worden.

Maar ik ben er inmiddels wel achter gekomen,
dat Utopia niet een plek in de toekomst,
maar een richting.

De richting die de weg van de evolutie gaat bepalen,
want het is nou eenmaal zo,
dat Dystopia's niet houdbaar zijn.

En in die zin leven we mischien al in een Utopia.
Anders zou het leven op Aarde allang beëindigd zijn.
Toch?

De conclusie is dat er iets heel moois glimt aan de horizon.
Het verlangen van onze intenties.

Deze horizon blijft oneindig verschuiven.
Het is de oneindige reis van het leven zelf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Onbewust opbouwende kankerwoedde

Alle mensen van de aarde bewegen zich altijd naar henzelf,
want alle onbewuste verlangens hebben overlappende doelen,
die zorgen voor
confrontaties
botsingen
van die tegengehouden verlangens,
die resulteren in ellende.

En alleen door die ellende weten we wat we niet willen.
Waardoor we weten wat wel willen.
Na alle die tragedies, interfrustraties en uitstelgedrag,
verschijnt er daar aan de horizon een afgebakend doel
van universele waarde.


En alleen maar door Mondiale participatie.

Een Multilaterale overeenkomst.

Universele deelname.

volledige intercooperatieve inspanningen,

Mondiale economische herorganisatie,

van de gehele mensheid,
als ze hun wereldwijde gecombineerde
fysieke en metafysische middelen beschikbaar stellen
in wetenschappelijke en technische mogelijkheden

en door rationele planning 
een ambitieuze groep mensen
de energie en middelen beschikbaar doen stellen
om iets onmogelijks te realiseren.

Een technisch gerealiseerde onmogelijkheid.


Wereldwijde heroriëntatie


Nostalgie naar een verloren toekomst.No comments:

Post a Comment