Sunday, February 22, 2015

Belly cart / het buikkarretje

Ik heb een oplossing bedacht voor het buikprobleem in de wereld.

Een buikkarretje

Voor als je een lief welvaartsbuikje hebt.

Je kunt ook sturen met je buik, je kunt dan een beetje voorover leunen op je buik, en dan sturen als een boot. Hij is getest in Duitsland, door de consumentenbond.

No comments:

Post a Comment