Sunday, July 12, 2015

Human aspirations

What ignites a rocket is not chemicals, but human aspirations. To reach for the stars is the noblest of human urges.

Hetgene wat een raket de lucht in brengt is niet brandstof, maar menselijke aspiraties. Het reiken naar de sterren is het meest nobele van het menselijk verlangen.

No comments:

Post a Comment