Sunday, June 4, 2017

Laat je echte gezicht zien.

De hoofden op Paaseiland staan zeer ernstig te kijken.
Ernstig omdat de mens is een keer ernstig moet zijn.
Ernstig serieus omgaan met zichzelf.
Niet lachen om grapjes die niet leuk zijn, die hem pijn doen.
Niet meegaan met dingen die hem doen vernederen.
Niet meelopen met mensen die je niet wilt kennen.
Eerlijk zijn.
Laat je echte gezicht is zien.
En breek de hele illusie doormidden, als glas.

(Ik zeg illusie, niet omdat de wereld niet bestaat, maar omdat we onszelf voorliegen. We lopen rondjes om onszelf) Het slaat helemaal nergens meer op!

No comments:

Post a Comment